Ha zavar van a vételben – az árnyékolás fontossága

Az antennák tökéletes működéséhez elengedhetetlen, hogy a környezetükben lévő elektromos eszközök megfelelően árnyékoltak, szigeteltek legyenek. Ha ez nem teljesül, a vétel minősége bánja.

Sercegő, zúgó, élvezhetetlen rádióadás az eredménye általában annak, ha nincs minden elektromosság alatt lévő tárgy kellően leárnyékolva.

Mi okozza az elektromos zavart?

Röviden szólva a leárnyékolás, szigetelés nélküli elektromos eszközök és alkatrészek, ide értve a vezetékeket is. Az elektromágneses zavar, olyan velejárója a mindennapi modern életnek, amit nyugodtan nevezhetünk szükségszerűnek. Ahogy mondani szokták, ahol vágják a fát, ott hullik a forgács.

Ugyanis minden elektromos gép, berendezés, eszköz bekapcsolt állapotban elektromágneses hullámokat bocsátanak ki, amely hullámok azután hatással vannak a környezetükben lévő többi eszközre és az élő szervezetekre egyaránt.

Ha zavar van a vételben – az árnyékolás fontossága

Ha zavar van a vételben – az árnyékolás fontossága

Mitől bocsátanak ki elektromágneses hullámokat a bekapcsolt eszközök?

Fizikai alaptétel, hogy mágneses erőtér alakul ki minden olyan vezető körül, amelyiken áram folyik át. Az így kialakuló mágneses erőtér nagysága és ereje egyenesen arányos az áram erősségével.

Ennek köszönhetően van elektromágnes, ami csak bekapcsolt állapotban mágneses, de ilyen erőtér veszi körbe a technika világának megannyi termékét is: a rádiókat, a tápegységeket, a traszformátorokat, a villanymotorokat, és persze az összes vezetéket.

Az antennák körül szintén kialakul, hiszen, ugyancsak alaptétel, minden mágneses térbe helyezett vezetőben áram indukálódik. Az indukciós tűzhely erre az alapelvre épül, de a transzformátor kimeneti feszültségét is ez adja.

Az előbbieket zavaró, az utóbbiakat zavart eszköznek is nevezzük.

Mikor okoz gondot az elektromágneses erőtér?

A legtöbb lakossági eszköznél az elektromágneses erőtér kellően gyenge ahhoz, hogy ne okozhasson zavart. Viszont ha nincs elég hely a zavaró és a zavart eszköz között, mert például közvetlenül egymás mellé kerülnek, akkor interferencia lép fel.

Jellemző eset, amikor a mobiltelefon bejövő hívását a rádió jelzi a jól ismert hanggal.

A megoldás az árnyékolás!

Az egyre szigorúbb előírások és ellenőrzések miatt manapság azért ritkán adódik olyan, hogy szigeteletlen vagy árnyékolás nélküli háztartási eszközök kerülnének forgalomba, ezért tipikusan az aktív adó-vevő készülékek azok, amelyek az antennákkal interferálnak – lévén, hogy maguk is rendelkeznek antennával.

A WiFi, az okostelefon, a tablet mind olyan eszköz, amelyik bezavarhat. A legtöbb esetben a megoldást az adja, ha távol helyezzük el ezeket egymástól, bár a WiFi esetében azért fontos, hogy a távolság ne legyen túl nagy a hatékony adatátvitel érdekében.

Ha viszont ennél speciálisabb helyzetből indulunk ki, mondjuk, elektromotorokkal dolgozunk a műhelyünkben, akkor például érdemes 4eres vezetéket használni és azt árnyékolni, mert így a vezetékből nem jut ki zavar.

Ha helyhiány miatt a WiFi antennák túl közel vannak más elektromos eszközökhöz, részleges árnyékolást készíthetünk alumíniumfóliából vagy aludobozból, amelyből akkora részt hagyunk meg, amennyi kell a WiFi antenna és a másik elektromos eszköz közötti térszelet elfedésére.

Hozzászólások

Hozzászólás